Новини

Новини

Oбразувано производство в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)

Oбразувано производство в
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)

30.05.2018

След подаден сигнал от ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД и образувано производство в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК), завършило с Решение № 562/17.05.2018г., комисията потвърди опасенията на ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД, че нормативната уредба,

регламентираща дейността на акредитираните лаборатории за изследване на сурово краве мляко ограничава конкуренцията, като създава правна несигурност по отношение на изискванията, на които трябва да отговарят лабораториите.