Новини

Новини

Получихме новия си сертификат за акредитация

Получихме новия си сертификат
за акредитация

25.02.2019

ИЛ "ФЕБА ЛАБ" при "ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ" АД получи новия си сертификат за акредитация с рег. № 70 ЛИ, издаден на 25.02.2019 г. и валиден до 25.02.2023 г. Новият ръководител на ИА "БСА", инж. Ирена Бориславова, връчи оригиналния документ на изпълнителния директор на "ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ" АД, д-р Мария Коцева.