Новини

Новини

5 години

Честване по
случай 5 години

29.11.2014

На 28.11.2014 г. ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД отбеляза 5 години от създаването си с конференция на тема „Безопасност на храните и национална сигурност“ последвана от тържествен коктейл, които се проведоха на територията на Резиденция Бояна.

Освен екипът на лабораторията на празненството присъстваха представители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Българска академия на науките, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Национален център по обществено здраве и анализи.