Лабораторни услуги

Сертификат за aкредитация

Лабораторни услуги

Акредитирана изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД предлага широка гама от органолептични, физико-химични и микробиологични анализи на храни, води, напитки и козметика, чрез които изпитва безопасността, качеството и представянето на продуктите на своите клиенти, като получените резултати се сравняват с действащите регулаторни стандарти в съответната област или със зададените от клиента норми. Характеристиките, за които е акредитирана лабораторията са обособени в следните групи продукти:

Мляко и млечни
продукти

Майонези и салати

на млечна и
майонезна основа

Риба, рибни продукти

и нерибни хидробионти

Консерви

(месни и месорастителни, зеленчукови и плодови)

и UHT храни

Плодове, зеленчуци, ядки и продукти от тях

Води за питейно-битови цели,

минерални води от източника, бутилирани...

Зърнени храни

и храни на зърнена основа,
зърно и млевни продукти

Хляб и тестени
изделия

Спиртни напитки

Козметика и

козметични продукти

Месо и месни
продукти

Яйца и яйчни
продукти

Пчелен мед и пчелни продукти

Стартерни култури

(закваски за млечната
промишленост) и добавки

Отривки от контактни
повърхности
(Смивки)

Безалкохолни напитки

(течни и разтворими);
сокове, нектари и
концентрати; боза

Масла и мазнини

Други хранителни продукти

и суровини за тях: готови храни и детски храни, подправки, билки, сладкарски, захарни и шоколадови
изделия, нишестени изделия

Вода отпадъчна

Фуражи, храни за животни,

белтъчни концентрати и суровини за тях

Какао и кафе

Рафинирана захар

Технически натриев хлорид

Материали и предмети

в контакт с хранителни продукти

Материали и предмети

в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси