Спиртни напитки

Спиртни напитки

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Физикохимични

Алкохолно съдържание Да

Плътност и относителна плътност Да

Общ сух екстракт Да

Нетно количество Да

Метанол (метилов алкохол) Да

Желязо Да

Мед Да

Кадмий Да