Технически натриев хлорид

Технически натриев хлорид

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Физикохимични

Общи механични примеси Да

Неразтворени вещества Да

Сулфати Да

Хлориди Да

Желязо Да

Натрий Да

Никел Да

Калций Да

Магнезий Да

Калий Да