Сертификат за aкредитация

Услуги за заведения за организирано хранене, ресторанти, бързи закуски и заведения за бързо хранене, столова, кухни майки и обекти за търговия на дребно с храни.

Услуги за заведения за организирано хранене, ресторанти, бързи закуски и заведения за бързо хранене, столова, кухни майки и обекти за търговия на дребно с храни.

Услуги за ясли, детски градини, училища, университети, социални патронажи и домове за възрастни хора.

Услуги за ясли, детски градини, училища, университети, социални патронажи и домове за възрастни хора.

Услуги за басейни, СПА центрове, фитнес зали и други спортни обекти.

Услуги за басейни, СПА центрове, фитнес зали и други спортни обекти.

Услуги за търговски вериги и търговски компании

Услуги за търговски вериги и търговски компании

Услуги за юридически лица, участващи в тръжни процедури за доставка на храни, води и напитки.

Услуги за юридически лица, участващи в тръжни процедури за доставка на храни, води и напитки.

Услуги за производители и преработватели.

Услуги за производители и преработватели.

За Фирмата

История

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД е регистрирано през 2007 г. с цел изграждане на първата частна акредитирана изпитвателна лаборатория за анализ на храни, води, напитки и козметика на територията на град София. След провеждане на всички предварителни проучвания е сформиран екип от висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на храните, който започва разработването на система за управление на качеството и подготвя необходимата документация за акредитация на лабораторията. Процедурата по оценка, извършена от Българска служба за акредитация, преминава успешно и на 13.01.2011 г. ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД получава сертификат за акредитация. През следващите години лабораторията бележи забележителен ръст не само по отношение броя на обслужените клиенти и генерирания оборот, но и ежегодно разширява портфолиото си от анализи. Днес ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ е водещ провайдер на лабораторни услуги, който предлага на своите клиенти над 500 методa за изпитване, разпределени в 21 различни продуктови групи и обслужва над 2000 обекта на територията на цялата страна.

Визия

Да се утвърдим като лаборатория, която създава стандарт за отговорно и качествено обслужване и която допринася за повишаване на качеството, безопасността и културата на производство и потребление на храни.

Мисия

С помощта на знанията и опита на нашите експерти и чрез извършването на прецизни и достоверни лабораторни изпитвания по цялата верига от производителя до крайния клиент, се стремим да гарантираме, че само най-висококачествените и безопасни продукти достигат до масата на потребителя, като същевременно създаваме възможности и генерираме устойчива добавена стойност за нашите служители, партньори и акционери.

Новини и актуални предложения

 • Oбразувано производство в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)

  След подаден сигнал от ИЛ „ФЕБА ЛАБ“ при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД и образувано производство в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК), завършило с Решение № 562/17.05.2018 г.

 • ИЛ ФЕБА ЛАБ при ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ АД в медиите

  ИЛ ФЕБА ЛАБ при ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ АД е вече в медиите.

  Пълната публикация можете да видите и тук.

 • Получихме новия си сертификат за акредитация

  ИЛ "ФЕБА ЛАБ" при "ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ" АД получи новия си сертификат за акредитация с рег. № 70 ЛИ, издаден на 25.02.2019 г. и валиден до 25.02.2023 г. Новият ръководител на ИА "БСА", инж. Ирена Бориславова, връчи оригиналния документ на изпълнителния директор на "ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ" АД, д-р Мария Коцева.

Проект BG16RFOP002-2.089-1475-C0